Nasze ubrania służą do komunikowania się i niosą przekaz, który chcemy obwieścić innym, a on ulega zmianie w zależności od aktualnych stanów emocjonalnych, doświadczeń lub innych czynników. Zarówno w biznesie jak i w polityce te stany nie mają znaczenia. Tu ustalono reguły i zasady, których nie wolno łamać.

To niedopuszczlane.

Badania wykazały, że podczas procesu porozumiewania się, sygnały niewerbalne wywierają na rozmówcy pięciokrotnie większy wpływ niż używane przez niego słowa. W związku z tym warto świadomie kreować własny styl mając na uwadze jakość kontaktów biznesowych oraz chęć uniknięcia stylowego faux pas!

Podczas współpracy ze sztabami wyborczymi lub na indywidualnych konsultacjach wizerunkowych stworzymy image, który będzie początkiem wielkiego sukcesu.

Close Menu